Organisering før GitHub

Organisering før GitHub

Da vi utviklet appen for MittFravær på Dahlske vgs var det en utfordring å holde styr på de ulike versjonene av iOS appen. Vi hadde et Xcode prosjekt med Swift, Objective C og storyboard filer som ikke måtte tulles til, eller mistes.

Jeg hadde hørt om GitHub og sett at det var nevnt inne i Xcode, men syntes det virket farlig og komplekst. Det turte jeg ikke rote meg i borti. Så da ble strategien å duplisere prosjektet, lage en ny mappe og ta manuell backup av filene på en ekstern harddisk for hver gang det ble gjort endringer.

Det var ikke før Android appen skulle utvikles med React Native at Github ble et krav og man var nødt til å sette seg inn det. Takk og lov for at det finnes og man ikke trenger å kopiere mapper for hver eneste oppdatering.