Ole Svennevig

23 år gammel interaksjonsdesigner

Nettsiden er work in progress...

Gammel side
 • Arbeider med design og utvikling hos Moava AS

Noen prosjekter ved siden av jobb

Gjennom MittFravær UB, Mainly ENK, Svennevig & Flaaten AS eller frivilig arbeid

 • MittFravær
  Regn ut fraværet ditt på VGS
  Periode: 2018 - nå
  Screenshot of MittFravær website
  NettsideAppKonseptSosiale medierUngdomsbedriftRemix.runReact Native AndroidExpo EASSwift iOS AppSupabaseUmamiVercel
 • Umami Analytics Tool
  Få tilgang til Umami Analytics i Sanity Studio
  Periode: 2024 - nå
  Screenshot of Umami Analytics Tool in Sanity Studio
  Sanity Studio Toolreact
 • Mablisstipendet
  Periode: 2024
  Screenshot of Mablisstipendet website
  NettsideNextJSClerkSupabaseUmamiVercel
 • Oakland Rain
  Periode: 2024 - nå
  NettsideWebflow
 • Grimstad Min By
  I samarbeid med Grimstad Min By har vi laget en fin og innholdsrik nettside. Vi ønsker å bidra til fellesskapet ved å gjøre det lettere for folk å finne informasjon, aktiviteter og arrangementer som øker aktiviteten i byen vår.
  Periode: 2023 - nå
  Screenshot of Grimstad Min By website
  NettsideDesignWebflowUmami
 • Psykologtjenesten
  Periode: 2022 - nå
  Screenshot of Psykologtjenesten website
  NettsideProfilNextJSSanityVercel
 • Skral Festival
  Den lille festivalen med det store hjertet
  Periode: 2016 - 2022
  Screenshot of Skral Festival app
  NettsideAppProfilSosiale medierNextJSReact NativeExpo EASSanityVercel

Medieoppslag

Gjennom tidene