Personvern

Tjenester som brukes på denne nettsiden er følgende:

- Vercel

Server/CDN. Samler inn IP-adressen.

- Sanity

CDN for artikler og filer. Samler inn IP-adressen for å forhindre DoS angrep.

- Plausible

Analyseverktøy. Samler inn informasjon om antall besøkende uten bruk av cookies.